Sandsynligheden

Sandsynligheden
Sandsynligheden
Anonim

Angrebet på den stigende vej, induktionens, som den nedarvede opfattelse forsøger at løse gennem test (hypoteser testes over tid), antages af filosoffen af Karl Popperhvilket igen sætter gang i en kvælende kritik af vejen ned. Med andre ord, angriber ideen om, at når først en hypotese er blevet formuleret, selv hvis man antager manglen på klarhed i processen med at formulere den nævnte hypotese, kan den få bekræftelse så længe som når den er testet, er dens sandhed bevist.

sandsynlighed
sandsynlighed

For Popper er det imidlertid umuligt både at bevise sandheden af generelle empiriske udsagn (vejen til induktion, opstigning) og at være i stand til at bevise, at de kan blive sande. Det vil sige, den nedadgående vej er heller ikke mulig

Som vi ser, er dette angreb en skal til bunden af, hvad den nedarvede opfattelse forsvarede, ved at nægte muligheden for at finde sandheden. Alle stier dertil, stigende eller faldende, er forbudt for os.

I virkeligheden deler Popper en stor del af postulaterne om den nedarvede opfattelse, så han kan tilskrives den, men hans kritik af den er så ødelæggende, at de fjerner ham fra den. Uden tvivl er wienertænkeren heterodoks nok til at undslippe etiketter.

Virkelig, , hvad Popper tvivler på, er ikke kun, at en udtalelse ersandt, da han i sit forsøg på at forsvare sig selv havde indrømmet, at det, der blev opnået, var at opnå grader af bekræftelse, men afviser også, at en generel empirisk udsagn kan have en høj grad af sandsynlighed for at blive sand, baseret på hvor mange gange det er blevet bekræftet

The Theory of Probability

For at tilbagevise idéen om bekræftelse, som den nedarvede opfattelse præsenterer, gør Popper brug af selve sandsynlighedsteorien, da begrebet bekræftelse er baseret på idéen om sandsynlighed, hvis måleparametre er udtrukket fra alle de positive tilfælde, hvor hypotesen er blevet bekræftet.

Popper hævder, at hvis vi betragter begrebet bekræftelse på ovenstående måde, vil vi ikke være i stand til at fastslå, at en hypotese har stor sandsynlighed for at være sand. Og for at bevise det går han til sandsynlighedsteoriens grundlæggende sætning Bayes' sætning.

P (h/e) hvor P=sandsynlighed

H=generel erklæring

E=bevis

Eller også:

P (e/h): Beviset for, at et beskrivende udsagn er sandt med hensyn til et givet observationsfaktum h, hvis h er v (sandt).

I diskussionen om bekræftelse er der tale om P (h/e), det vil sige sandsynligheden for h givet e:

P (h) P (e/h)

P(h/e)=

P(e)

Popper siger, at hvis tingene er sådan, er der ingen måde at bevise, at et udsagn har en høj sandsynlighed for at være sandt, eller at bevise, at det er, da det ikke har en højheller ikke lav.

Populært emne.