Logiske spil

Logiske spil
Logiske spil
Anonim

Med dette indlæg agter vi at lave en didaktisk parentes i vores logikkursus. Med de følgende logiske spil kan vi faktisk styrke nogle af de forestillinger, som vi har set i tidligere indlæg. Spillene er versioner af dem, der optræder i en bog, der hedder Hvad hedder denne bog?, skrevet af Raymond Smullyan, en eminence, når det kommer til logikspil. Vi deler indlægget op i to dele. Det første med titlen "Logic Games" og det andet "Solutions", hvert spil er nummereret, og dets løsning er det tilsvarende nummer i den anden titel. Det er selvfølgelig praktisk, at du prøver at løse gåderne uden at ty til løsningen.

Logiske spil
Logiske spil

Logic Games

1. Antag, at vi besøger en by, der hedder Baena, hvor befolkningen (baeneros) er opdelt i to grupper: en hvis medlemmer altid fortæller løgne, fordi de tager fejl eller fordi de lyver, og andre der altid fortæller sandheden. Vi vil kalde de førstnævnte "præster" og sidstnævnte "sokratiske". Nå, denne gang finder vi tre badende, der diskuterer meningen med livet. Det er Baeneros A, B og C. Hver af baeneros er enten præst eller sokratiker, men for at finde ud af det skal du være opmærksom på, hvad de siger, så du lægger øret til samtalen og lytter til følgende:

A: Vi er alle præster.

B: En og kun én af os er en sokratiker.

Nu med denne Hvad er A, B og C?

2. I dette tilfælde finder vi to badende, D og E. Så fortæller D os: «Jeg er præst, men E er ikke». Hvad er D og E?

3. I dette tilfælde vil vi tilsidesætte badegæsterne, og vi vil vise dig et meget interessant gyldigt argument, som optræder i Raymond Smullyans bog. Vi vil give en bestemt version af argumentet:

P1: Alle er bange for Frankenstein.

P2: Frankenstein er kun bange for mig.

C: Derfor er jeg Frankenstein.

Solutions

1. For det første er A præst, da hvis han var sokratiker, skulle det, han siger, være sandt, at alle er præster, men i så fald ville han være en sokratiker, der er præst, hvilket er umuligt. Nu, da A er præst, er det, han siger, falsk, så der er i det mindste én sokratisk. Lad os gå videre til B. Hvis B var en præst, så ville der være to præster: A og B, og da vi allerede ved, at der er mindst én sokratisk, ville dette være C. Nu, hvis A og B er præster og C er sokratiker, så er det, B siger, sandt, men det kunne ikke være, for præster fortæller aldrig sandheden, så den eneste udvej er, at B er sokratisk. Hvad med C? Nå, da B er sokratiker, taler han sandt, og derfor er der én og kun én, der er sokratiker, B, så C er præst.

2. Præst eller sokratisk, D er en slyngel. Når det er sagt, hvis D var sokratiker, ville han sige noget sandt, og derfor ville han være præst. Men dette erumulig. Så D er præst, og derfor er det, han siger, falsk. Nu kan E på sin side ikke være sokratiker, da hvis han var det, ville D fortælle sandheden, så det der følger af dette er, at D og E er præster.

3. Plottet lyder som en drilleri, men det er det ikke. Det er et gyldigt argument fra et logisk synspunkt, selvom det ikke betyder, at præmisserne er sande. Lad os analysere argumentet: I præmis 1 (P1) siges det, at alle frygter Frankenstein. Hvis alle nu frygter Frankenstein, så frygter Frankenstein Frankenstein. Men ifølge præmis 2 (P2) frygter Frankenstein kun mig, så hvis han kun frygter mig, og hvis Frankenstein frygter Frankenstein, følger det, at jeg er Frankenstein.

Populært emne.